60plus Mässan

Årets roligaste mässevent

för dig 60+

 

Praktisk information – Västerås

Välkommen som utställare på 60plus Mässan

22-23 november 2023 | OBS! Mälarenergi Arena

Belysning

Mälarenergi Arena är ljus men med spotlights ”lyfter” din monter och du står ut lite i mängden. Spotlights kan du ta med själv eller hyra av vår mässpartner Compass Fairs.

Bemanning i monter

Tänk på att all monterpersonal skall stå inne i montern. Se därför till att inte vara för många som jobbar samtidigt för att undvika trängsel i er monter. Kontakta oss snarast om ni känner att ni behöver utöka monterstorleken.

Bevakning

Efter mässans stängning låses lokalerna. Utställaren har själv ansvar för utställda varor i lokalen.

Hallen är stängd följande tider:
Tisdag 21/11 kl. 20.00 – onsdag 22/11 kl. 07.00
Onsdag 22/11 kl. 17.00 – torsdag 23/11 kl. 08.00

Biljetter till kunder

På din bekräftelse/utställarinfo står koden som du uppger i kassan. Vi antecknar hur många som går in på din kod och fakturerar dig 48:- + moms/st

Bygg- och rivtider

Färdigställande av montrar
Tisdag 17.00 – 20.00
Onsdag 07.00 - 09.00

Rivning av montrar
Torsdag 16.00-20.00

Observera att inga montrar får rivas innan mässans stängning . Sker detta debiteras straffavgift 2000:-! Ert gods måste vara ute från hallarna 20.00.

Eluttag / Elanslutning

Det ingår 1 st elanslutning 1000 Watt (för dator, TV, belysning ex.) i din monter. Behöver du starkare ström för din utrustning (ex. för kaffemaskin) beställer du detta hos Compass Fairs via compassfairs.se/webbutik. Inkoppling av ström får ej ske på egen hand. Behörig personal ansvarar för samtliga eldragningar inom mässområdet. Om du är osäker maila john@compassfairs.se

Entréavgifter besökare

Entréavgiften är 70:-

Fika Utställare

För utställare finns kaffe/te utan kostnad i anvisat VIP-rum. Information om var detta rum finns fås vid inflytt. Bär ditt utställarkort synligt för tillgång till detta rum.

Försäkring

60plus Mässan påtar sig inget ansvar för utställda varor eller försäkringar av något slag. Kontrollera därför att utställda varor är försäkrade.

Garderob

Bemannad garderob finns i foajén. Rolfs Flyg & Buss bjuder på garderobsavgiften.

Gods

Hantering
Vanlig pallyft kan användas för hantering av gods. Skall tyngre saker eller bilar in i arenan måste golvet skyddas med plywood skivor (finns i arenan, kontakta Compass Fairs för hjälp med detta). Gods, bilar eller andra fordon lastas in via lastintaget på baksidan. Compass Fairs personal kommer att finnas tillgängliga för hjälp.

Adress
Behöver ni skicka gods gör ni det till:
Mälarenergi Arena
Vasagatan 75
722 23 Västerås

Allt gods ska vara märkt med 60plus Mässan, företagsnamn, kontaktperson samt mobiltelefonnummer. Märk även gods med flera kolli med kollinummer (ex. 1 av 3) för att säkerställa att allt gods kommer till er monter samt ange detta när ni beställer godshantering av oss. Observera att arrangören ej ansvarar för gods sänt i förväg.

Informationsdisk

Mässinformationen är öppen under mässan. Telefonnummer till oss arrangörer är: Pia 070-6310914, Laila 070-7566672.

Internet

Trådlöst internet finns i hallen. Kod fås på plats. Support kan ej ges för internetanslutning.

I- och urlastning av gods

Bil kan lastas i och ur från entrén på framsidan av arenan.

Lagring

Varje utställare ansvarar för sitt eget tomemballage. Kostnadsfri lagring av tomgods under mässan finns. Kontakta Compass Fairs för info/ placering.

Lunch

Varm lunch, mackor / sallad finns att köpa i restaurangen i arenan.

Matta

Montern är utrustad med grå filtmatta.

Monterservice

Beställningar av monterutrustning och monterservice görs senast 14 november på compassfairs.se/webbutik. Utställarna ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.

Monterkarta

Uppdaterad karta skickas ut närmare evenemanget. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i monterkartan in i det sista.

Monterväggar

Monterväggarna är 2,5 m höga och består av vita mdf-skivor med aluminiumprofil. För montage direkt på vägg använd enbart dubbelhäftande specialtejp som tillhandahålls av Compass Fairs på plats. Under bygget finns det även specialkrokar för att fästa/hänga i aluminiumprofilen att tillgå. Det är förbjudet att spika, skruva, måla och använda häftpistol på väggarna. Skadade väggar debiteras i efterhand. Väggarna går i de flesta fall ut 1 meter på sidorna. Med undantag av montrar i hörnor.

Obemannad monter

Observera att 60plus Mässan ej ansvarar för gods avställt i obemannad monter eller allmänt utrymme.

Parkering

Det finns gott om gratis parkering kring området. (Utställare parkerar vid Västerås Arena under mässdagarna) Besökare står vid Mälarenergi Arena

Rökning

Rökning sker på arenan anvisad plats.

Scentid

Ni som har scentid i utställarpaketet och önskar scentid anmäler detta via länk som skickas ut i mail till er. Deadline 13 oktober. Först till kvarn gäller. Efter 13 okt bekräftar vi vilken tid/dag du blir tilldelad. (Ev. återbud på bekräftad scentid kommer att debiteras med 1000:- + moms).

Sopor och Tomemballage

Slängs i Container (endast brännbara sopor) på anvisad plats. Du ansvarar själv för att slänga tomemballaget i din monter.

Städning

Utställare och dekoratörer skall själva städa bort allt skräp från uppbyggnaden och rivningen av montern. Innan ni går hem på torsdagen skall monterväggarna vara rensade från ev godkänd tejp, dekaler, affischer och dylikt, samt montern urstädad så att vi kan påbörja rivningen av monterväggarna. Allt ska vara bortplockat. Vid kvarlämnat emballage/sopor debiteras städavgift 1000:

Dammsugning av montrarna kan behövas efter byggnation samt innan dag 2. Beställs på compassfairs.se/webbutik.

Utflyttning och rivning

Mässan avslutas torsdag kl.16.00. Montrarna skall utan undantag vara bemannade till detta klockslag. Nedmontering får ej påbörjas före denna tidpunkt då vi måste respektera våra besökare. Sker detta debiteras straffavgift.

Ev Bilar och husbilar körs ut sist eller enl ök med Compass Fairs. Mälarenergi Arena är öppen för utflyttning torsdag fram till kl. 20.00

Utställarkort och beställning av dessa

Vi kommer att begära in uppgifter om vilka utställare som representerar er via mail. Via länk fyller du senast 14/11 i namn för utställarkort (max 8 st). Utställarkorten ligger i respektive monter vid inflyttning. Dessa kort skall alltid bäras av samtliga personal. Utan utställarkort ingen tillgång till utställarfika. Behöver du fler utställarkort än de 8 st som ingår kostar de 48:- + moms.

VIP-rum för utställarna

I anslutning till mässhallen finns ett VIP-rum där du kan pausa, umgås i lugn och ro med de andra utställarna. Mer info om var rummet ligger fås på plats.

Öppettider besökare

Onsdag 22/11 kl. 10.00 – 16.00
Torsdag 23/11 kl. 10.00 – 16.00

60plus Mässans personal

Känner du igen på de blommiga kavajerna och orange tröjorna som vi har på oss.

Kontaktpersoner

PROJEKTLEDARE, 60PLUS MÄSSAN

Pia Brunell, 070-631 09 14

Laila Ers Nilsson, 070-756 66 72

info@60plus.se

Frågor om mässutrustning, el, tekniska frågor etc.

JOHN HALLBERG, COMPASS FAIRS
john@compassfairs.se
tlf 073-66 05 03

Beställning av monterutrustning görs på: compassfairs.se/webbutik