60plus Mässan

Årets roligaste mässevent

för dig 60+

 

Jill Taube - dans för själ och kropp: Teori och praktik

  •   Publicerad 2024-02-26
  • Uppsala

Scenen 19/3 kl. 11.30


Var beredd på att inte bara möta Jill på scenen- där kommer också Kerstin Thorvall att presenteras och musik av Elvis och Sven-Ingvars att bjuda upp oss till dansig kravlös rörelse.

Jill Taube är läkare, författare, föreläsare, dansinstruktör och entreprenör med en STOR passion för dans och rörelse som verktyg för hälsa och för att hitta hem i sin kropp och knopp. Hon kombinerar sin läkargärning med specialisering i psykiatri med lika delar passion och kompetens för fysisk aktivitet i allmänhet och dans i synnerhet för att inspirera och guida till ett mer balanserat och hälsosamt liv, både för patienter, kursdeltagare och åhörare.

DansSteget är en verksamhet grundad av Jill, där kunskap om hälsa och kravlös dansglädje möts och blir redskap för att stödja psykisk och fysisk hälsa. Hennes arbete och engagemang är inriktade på att stärka individer genom rörelse, självreflektion och gemenskap.

Som ambassadör för 1,6 miljonerklubben, bidrar Jill aktivt till att främja kvinnors hälsa och välbefinnande.

Jill Taube